Konsulentydelser

DEFU tilbyder en række konsulentydelser vedrørende diagnosticering og analyse af elektriske forsyningsnet. Vi har mange års erfaring med at løse tekniske problemstillinger inden for elforsyningen, og vi udgiver rapporter og rekommandationer til den danske elforsyning.

Vi tilbyder assistance inden for følgende nettekniske områder:

DEFU kan bidrage med teknisk viden og løsning af konkrete udredningsopgaver på en lang række områder, såsom stationsprognoser, netanalyser og tilslutning af vindkraft.
De danske netvirksomheder ligger i international sammenligning i top, hvad angår effektiv drift af nettene og i kvalitet af leveringen af elektricitet. Denne position er opnået gennem løbende effektiv (smart) brug af ny teknik, en optimering af effektflowet i nettet, samt større udnyttelse af komponenters kapacitet og levetid. DEFU medvirker til dette gennem vores arbejde for de danske netselskaber og sikrer således, at leveringssikkerheden og spændingskvaliteten fastholder samme høje niveau.