Elmålere og elmåling

DEFU kan tilbyde assistance i forbindelse med elmålere og elmåling, idet vi har detaljeret indsigt i reglerne for elmåling, både de rent nationale bestemmelser og EU-fastlagte regler.

DEFU udgiver håndbogen Elmåling, der beskriver, hvorledes reglerne for elmåling kan efterleves. Desuden har DEFU arbejdet med andre områder i relation til elmålere: standardisering, støjproblemer, persondatasikkerhed med mere.
DEFU har ligeledes i en årrække gennemført tekniske revisioner af netselskabernes elmålesystemer for at sikre en høj kvalitet i målingen af elforbrug og –produktion.