Net- og smartgridstrategi

I forlængelse af at netselskaber og industrivirksomheder har behov for at gå tættere på kablers og komponenters belastningsgrænse, bliver der et øget behov for at forudse udviklingen for at sikre, at nettet og komponenterne kan håndtere de nye belastninger, og at nye komponenter kan underbygge dette behov. DEFU har stor erfaring inden for området og kan udfærdige eller være sparringspartner i forbindelse med udfærdigelse af både netstrategi og smartgridstrategi

Netstrategi
DEFU kan hjælpe både netselskaber og industrivirksomheder med at opstille strategi for vedligeholdelse og udskiftning af komponenter. Vi har mange års erfaring med at vurdere levetider på forskellige komponenter og kan i den forbindelse stå for analysedelen eller være sparringspartner i forbindelse med opstillingen af en strategi.

Smartgridstrategi
Der bliver til stadighed installeret flere og flere smartgrid-komponenter på forskellige niveauer i det elektriske net, og nettet udvikles fra at være et ”dumt” net  til at være et 100 % smartgrid. DEFU kan i den forbindelse være behjælpelige med at udarbejde en strategi for en optimal udbygning af smartgrid.

Case studies af konkrete problemstillinger
DEFU har igennem en række internationale smartgrid-projekter oparbejdet en stor viden inden for smartgrid-løsninger af konkrete problemer i distributionsnet. DEFU kan med udgangspunkt i denne viden analysere konkrete cases hos netselskaber og give forslag til løsninger med smartgrid-teknologi.