Spændingskvalitet

DEFU råder over en række instrumenter til måling af spændingskvalitet i det elektriske net. En opsætning af kvalitetsmåleudstyr og en efterfølgende analysering af målingerne kan dokumentere spændingskvaliteten i et specifikt område.

Mængden af elektronik i de danske hjem er stadig stigende, og kvaliteten af specielt billig elektronik kan svinge kraftigt, hvilket gør, at spændingskvaliteten til stadighed udfordres i det elektriske net. Selv om det danske distributionsnet er forholdsvis stærkt og til dels dæmper alle disse forstyrrelser, vil selvsamme elektronik, som støjer, være udfordret af den forringede spændingskvalitet.

Kontrol af spændingskvaliteten i et leveringspunkt er en forholdsvis simpel øvelse, som ofte kan udføres med en måler, som sidder i det pågældende punkt i en uge. Udstyret kan autogenerere en rapport, som viser resultaterne, men indkredsning af eventuel årsag til spændingsforstyrrelser er dog oftest en kompliceret øvelse, hvor der skal gennemføres en nærmere analysering af enkeltparametre.

I lavspændingsnet opstår forstyrrelser ofte lokalt, og en detaljeret analyse af hvordan strømmen løber kan ofte lede til kilden (eller kilderne) til forstyrrelserne.

DEFU kan bistå ved løsning af alle opgaverne.