Tariffer

Dansk Energi har udarbejdet en ny tarifberegningsmodel, som dels håndterer overgangen til engrosmodellen, dels kan udgøre fundamentet for det forventede paradigmeskifte for elnetselskabernes tarifering.

De væsentligste nyheder i den nye tarifberegningsmodel er:

  • Ny metode for tidsdifferentiering af tariffer (tidsdifferentiering er nu standard i modellen)
  • Tariffer og abonnementer for egenproducenter og producenter kan nu beregnes i modellen
  • Diverse rapporter til brug for analyse og præsentation af de beregnede tariffer og abonnementer


Link til tarifmodel kommer senere.