Transformerstation

Tilstandsvurdering af kabler og elektriske komponenter

DEFU har mange års erfaring inden for diagnostiske målinger på PEX-kabler og mellemspændingsanlæg og efterfølgende tilstandsvurdering og kan tilbyde at udføre denne form for målinger på alle anlægstyper og kabler.

Levetiden for elektriske kabler og udstyr varierer afhængigt af det miljø, som kablerne og udstyret befinder sig i. Som ejer kan I derfor løbende have behov for at vurdere restlevetiden for at sikre jer at reinvestere på det rette tidspunkt.

Koblingsanlæg,  mellem- og lavspændingskabler
Målinger og tilstandsvurderinger kan benyttes ifm. planlægning af eftersyn og renovering og udskiftning af anlæg, således at havari og dermed unødig produktionsstop undgås.

På baggrund af diagnostiske målinger på mellemspændings- og lavspændingskabler kan der fastlægges en reinvesteringsplan for udskiftning af kabler og/eller kortlægges sårbare punkter i kabelsystemerne.

DEFU kan på baggrund af målinger og tilstandsvurderinger udarbejde handlingsplaner, som sikrer en gunstig udskiftning af anlæg og kabler.

Resultatanalyser af målinger på kabler og mellemspændingsanlæg
I forbindelse med gennemførte målinger kan DEFU vurdere resultaterne og komme med en anbefaling vedrørende fremtidige målinger, eftersyn, renoveringer og udskiftninger af kabler og mellemspændingsanlæg, uanset om det er DEFU eller andre, som har gennemført målingerne.

Udredning af komponent- og kabelfejl
DEFU har igennem de sidste 40 år indsamlet og behandlet komponentfejldata og har derigennem stor viden om årsager til fejl på mange forskellige netkomponenter. Dette - kombineret med mange års erfaring inden for standardisering på komponentområdet - gør, at DEFU kan tilbyde at bistå med vurdering af fejlårsagsrapporter udarbejdet af eksempelvis fabrikanter.