Dansk Energi Forskning og Udvikling

Dansk Energi Forskning og Udvikling løser opgaver inden for elforsyning, eltransmission og eldistribution. Vi deltager i forskningsprojektet om elbiler og Smart Grid.

Netteknik

Dansk Energi Forskning og Udvikling (DEFU) arbejder med elnet og teknik.

For i fremtiden at kunne indpasse endnu mere vedvarende energi i form af vindmøller i det danske elforbrug har vi behov for aktivt samspil mellem vindkraft, elbiler og varmepumper. Smart Grid teknologier vil, ved at realisere fleksibelt forbrug og øge kendskabet til belastningen i elnettet helt ud til forbrugerne, hjælpe os med dette og samtidig gøre os i stand til at kunne transportere større mængder el igennem det eksisterende net.

Vi arbejder aktivt med Smart Grid. Smart Grid er tidens helt store tema, når vi taler elnettet.

I samarbejde med de danske energiselskaber og Energinet.dk, der er systemansvarlig i Danmark, er vi ved at undersøge mulighederne for at bruge forskellige Smart Grid teknologier i det danske elsystem.

Vi forventer at kunne offentliggøre resultaterne og de bagvedliggende analyser omkring 1. september 2010. 

Dansk Energi er aktiv i forskning

Dansk Energi har en lang tradition for at deltage i forskning på det nettekniske område. Historisk har vi i samarbejde med danske netselskaber udviklet metoder til at diagnosticere og finde fejl ved højspændingskabler.

Vi er også aktiv i brede forskningsprojekter, som bl.a. er finansieret via nogle af de danske forskningspuljer.

Lige nu er vi aktivt involveret i EDISON projektet - både som faglig ansvarlig for en arbejdspakke i projektet og som overordnet projektleder for konsortiet.

EDISON projektet handler netop om, at Danmark har en førerposition i brug af vedvarende energi - herunder vindmøller. Det giver helt nye udfordringer for energisystemet. Løsningerne finder vi i forskningsprojekter.

Dansk Energi deltager også i projekterne Ipower og Green Emotion.