Statistik over fejl og afbrud

Elselskabernes Fejl- og AfbrudsStatistik – ELFAS – er et omfattende program til registrering af fejl på elnettet samt efterfølgende opbevaring af oplysningerne.

Dansk Energi råder over en omfattende database af fejlregistreringer, som går helt tilbage til 60´erne. Indberetning til statistikken foregår ved hjælp af databaseprogrammet ELFAS, som muliggør en ensartet registrering, og som samtidig opfylder Energitilsynets krav til registrering af afbrud.

ELFAS består af dels en webportal, hvor netselskaberne indmelder driftsforstyrrelser, dels en database til opbevaring og fremsøgning af oplysninger. Klassificeringen af enhver driftsforstyrrelse sker ud fra en detaljeret og bred vifte af oplysninger som dato og tid, spændingsniveau, karakteren af fejlen og evt. reparation, fejlårsag, afbrudstid, komponenttype, samt en beskrivelse af net- og driftstilstanden.

Landsdækkende statistik giver viden om elnettet
ELFAS-databasen giver et samlet overblik over antal kunder og komponenter, der indgår i registreringen. Der er tale om knapt 40 netselskaber, og i 2013 omfattedes 94 % af det danske elnet, når der ses på det samlede antal kunder.

Databasen omfatter alle fejl, der fører til afbrud af en kunde fra lavspænding og op til 400 kV, desuden genindkoblinger og jordfejl, selv om de ikke har medført kundeafbrud. Den store mængde samlede data  giver mulighed for forskellige analyser og statistiske betragtninger, der dækker hele Danmarks elnet, som:

 • Statistik over fejlhyppighed f.eks. gennemsnitligt antal fejl per døgn per år
 • Fejlårsager, f.eks. statistik for udviklingen af fejl som følge af vejret eller ælde af enheder
 • Identifikation af komponenter med høje fejlhyppigheder samt årsagerne hertil
 • Dokumentation af kundernes leveringssikkerhed
 • Beregninger af nøgletal for afbrudshyppighed og -varighed

Ekstremt vejr har været årsag til mange strømafbrydelser
Grundet den lange historik med registreringer af fejl giver statistikken et godt indblik i det danske elnets udvikling, og usædvanlige hændelser på elnettet kan ses i fejlstatistikken. Der er år med hårdt vejr, som giver anledning til mange strømafbrydelser og et stort antal fejlregistreringer. For de sidste 10 år stikker især følgende hændelser ud:

 • 2013, december, orkan (Bodil) giver anledning til 2 døgn med over 100 fejl per døgn.
 • 2013, oktober, orkan (Allan) forårsager 1 døgn med omtrent 50 fejl. For begge orkaner i 2013 er der ca. 80 fejl mere, hvis vi inkluderer lavspænding.
 • 2012, december, snestorm forårsager omtrent 50 fejl i ét døgn.
 • 2012, juni, lyn- og tordenvejr forårsager over et døgn omtrent 50 fejl.
 • 2011, november, stormvejr W2, 2 døgn med omtrent 50 fejl per døgn, 30 mere inkl. lavspænding. D. 28. november var årsagen især saltstorm.
 • 2007, juni, Danmark rammes af landsdækkende storm og lokale skybrud. På ét døgn opstår over 150 fejl. Dette døgn er det tredjehårdest ramte i et årti.
 • 2007, februar, snestorm i 3 døgn med omtrent 50 fejl per døgn, det ene døgn lå yderligere over 100 fejl hvis lavspændingsfejl inkluderes.
 • 2007, januar, betydeligt over normalt antal fejl i 3 døgn grundet storm. Generelt var vejret i 2007 meget svingende.
 • 2006, januar, snestorm og medfølgende isslag giver anledning til usædvanligt mange fejl, næsten 200 på et døgn. Dette er det næsthårdeste døgn for elnettet i et årti.
 • 2005, februar, snestorm og isslag giver anledning til to dage med hyppige fejl; omtrent 120 den første dag og over 60 dagen efter.
 • 2005, orkan rammer Danmark i januar; den værste siden 1999 og er kategoriseret som en W3. Orkanen var landsdækkende og bragte grundet styrken og vindretningen oversvømmelse til især vestkysten. Denne hændelse gav anledning til flest fejl på ét døgn i et årti.

Til sammenligning gav den landsdækkende W4-orkan i 1999 over 500 fejl, og januarstormen i år 2000 forårsagede en saltstorm et døgn med over 450 registrerede fejl. Begge hændelser førte til yderligere fejl i tilstødende døgn, da master og andre komponenter tog stor skade.

For betragtninger om leveringssikkerhed, inklusiv nøgletal, se Leveringssikkerhed

Der er fordele ved analyser på netselskabsniveau
Registreringen i ELFAS understøtter Energitilsynets krav til registrering af afbrud og følger Nordels retningslinjer. Fra databasen kan der udtrækkes netop de data, som Energitilsynet bruger til benchmarking af netselskabernes leveringssikkerhed.

Desuden er det muligt at sammenligne fejlfrekvenser for komponenter og at undersøge om forskellige forhold har indflydelse på fejlfrekvensen, fx vejrlig og årstid. Netselskabet kan da sammenholde vedligeholdelsesrutiner med fejlstatistikken og således undersøge, om fx udskiftning af én type komponent til en anden kan ses i form af stigende/faldende fejlfrekvens.

Hvert netselskab kan desuden se udviklingen af fejl siden opstart af registreringen, og fordelingen af fejl på årsager og komponenter kan vise, hvor der er større risiko for fejl. Derved kan netselskabet bruge oplysningerne til at vurdere deres eget net og afdække, hvor der er mulighed for forbedringer af nettet.

For det enkelte netselskab giver en systematisk fejl- og afbrudsstatistik yderligere mulighed for:

 • Dokumentation af kundernes leveringssikkerhed 
 • Mulighed for systematisering af vedligeholdelsesstrategier 
 • Beregning af egne nøgletal for leveringssikkerhed

Såfremt netselskabet bruger samme metodik til beregning af egne nøgletal, kan disse sammenlignes med landsgennemsnittet for at vurdere egen leveringssikkerhed.
For netselskaber er der mulighed for at læse mere i rapporterne: RA570 Fejl-og afbrudsstatistik for området 1-24 kV, 2001-2010, og RA591 Fejl- og afbrudsstatistik 2003-2012 , som kan downloades fra medlemsnettet.