Kabel-diagnosticering

Det er ikke kun de ældste, dampvulkaniserede PEX-kabler, der fejler på grund af nedbrudt isolation.

En tilstandsvurdering kan medvirke til at sikre den bedst mulige udnyttelse af selskabets netaktiver og er et væsentligt element i Asset Management

Mange af de ældste, dampvulkaniserede PEX-kabler har høj risiko for at fejle på grund af nedbrudt isolation. Men også tørvulkaniserede kabler ældes som følge af, at der trænger fugt ind i isolationen, hvor der dannes såkaldte vandtræer, se Pjece om diagnosticering af PEX-kabler

Dansk Energi har stor erfaring i PEX-kabeldiagnosticering, dvs. undersøgelse af kablets isolationstilstand. Diagnosticeringen foretages ved at måle på kablet, mens det er taget ud af drift. Den målemetode, der benyttes, kaldes dielektrisk spektroskopi. Et fælles nordisk projekt har vist, at denne metode giver det bedste grundlag for at vurdere kablet.

Dansk Energi har fulgt udviklingen i en række tørvulkaniserede PEX-kabelstrækningers isolationstilstand igennem 13 år, og disse kabler viser for størstedelens vedkommende tydelige tegn på ældning eller betydelig ældning. Nogle få af kablerne har en dårlig isolationstilstand med høj risiko for at fejle, og et enkelt kabel har fejlet i projektperioden. Disse målinger er beskrevet i rapporten RA 593, Tørvulkaniserede PEX-kablers isolationstilstand.

Resultatet af en diagnosticering er en anbefaling af, hvornår kablet bør udskiftes eller en ny diagnosticering bør foretages. Denne anbefaling kan anvendes som grundlag for en udskiftnings-/vedligeholdelsesplan.

Hvis man undersøger isolationens tilstand og udskifter de dårligste kabler, kan man opnå en forbedret leveringssikkerhed. Samtidig kan man holde gamle, men stadigt relativt gode, kabler i drift uden at skulle frygte for ældningsrelaterede fejl på disse kabler.

Se i øvrigt: Konsulentydelser - Diagnosticering