Kabler

Det er vigtigt, at vi optimerer driften af kabelsystemerne, således at vi skaber mest muligt værdi set over et kabelsystems livscyklus. Det kan Asset Management hjælpe os med. Men som input til kabelsystemernes Asset Management skal der bruges viden om forhold vedrørende konstruktion, dimensionering, installation, drift, vedligeholdelse og afvikling af kabelsystemer (kabler og deres tilbehør som samle- og endemuffer).

Alle fejl giver vigtig viden om kablers ældnings- og fejlmekanismer og bør indsamles systematisk, så de kan anvendes i kabelsystemernes Asset Management

Størstedelen af distributionsnettene er i dag kabellagt. Danske netselskaber har derfor store værdier bundet i kabelsystemerne. En del af de ældste, idriftværende kabler forventes at skulle udskiftes inden for en overskuelig årrække. Det betyder, at viden om forhold vedrørende konstruktion, dimensionering, installation, drift, vedligeholdelse og afvikling af kabelsystemer er afgørende for at kunne drive kabelnettene på den mest teknisk-økonomiske måde.

Vi holder os ajour med viden om kabler
DEFU har opbygget en betydelig viden om kabelsystemer , og vi deltager aktivt i nationalt og internationalt samarbejde vedr.:

  • Kabelteknologi
  • Standardisering
  • Kabelhåndtering
  • Miljøforhold
  • Fejlstatistik
  • Diagnosticering
  • Tilstandsvurdering

En dansk kabelgruppe med deltagere fra danske distributionsselskaber fungerer som koordinator for aktiviteterne og som bindeled mellem kabelbrugere og kabelproducenter. På nordisk plan er der etableret et tilsvarende samarbejde i form af den nordiske kabelgruppe, NorKab. Her udveksler vi erfaringer og resultater og koordinerer indsatsen på områder af fælles interesse.


I den grå boks øverst til højre herfor kan du finde relevante dokumenter.