Nettilslutning

Anlæg og installationer skal, for at blive tilsluttet til elnettet, overholde fastsatte tekniske krav og standarder. Dansk Energi Forskning og udvikling (DEFU) arbejder med tekniske krav og standarder for tilslutning med henblik på at sikre en høj kvalitet i leveringen af elektricitet.

Tekniske krav
I samarbejde med Energinet.dk, netselskaber og øvrige aktører i branchen deltager Dansk Energi i udarbejdelse og revidering af tekniske forskrifter for el-produktionsanlæg.

Gældende tekniske forskrifter er tilgængelige på Energinet.dks hjemmeside  

I regi af Dansk Energi vedligeholdes Fællesregulativet, som specificerer krav for tilslutning af installationer og anlæg til elnettet som el-installatører skal overholde. Fællesregulativet stiller bl.a. krav om fasekompensering og placering af afregningsmålere. Nyeste udgave er fra 2014 og findes herunder.

Fællesregulativet_2014

Ændringer_i_Fællesregulativet_fra_2011_til_2014


Forventning til spændingsdyk i distributionsnet og industrimiljøer

Dansk Energi har udarbejdet en rapport, som giver et billede af de spændingsdyk, der forekommer i det danske distributionsnet ved større industrikunder. Formålet med rapporten er at bidrage til en bedre forventningsafstemning til spændingsdyk ved tilslutning af større installationer til distributionsnettet, hvori der indgår følsomme produktionsanlæg.

Rapporten kan købes i butikken

Læs endvidere om spændingskvalitet

Vejledninger
Dansk Energi har i 2013 udarbejdet en vejledning om nettilslutning af vindkraftværker og senest en vejledning om nettilslutning af elkedler med reduceret tilslutningsbidrag. Vejledningerne beskriver relevante love og regler, vilkår og tekniske aspekter vedr. nettilslutning og kan downloades ved at følge nedenstående links.

Nettilslutning af vindkraftværker

Nettilslutning af elkedler med reduceret tilslutningsbidrag.

Nettilslutning af små VE-anlæg

Ladestandere - tilslutning til lavspændingsnettet

Standardaftaler
Tekniske krav og vilkår for nettilslutning af produktionsanlæg er reguleret i tekniske forskrifter fra Energinet.dk samt gældende lovgivning. Dansk Energi har i samarbejde med netselskaber udarbejdet standardaftaler, som samler relevante tekniske krav og vilkår for at lette processen ved nettilslutning af produktionsanlæg. Standardaftalerne er afstemt med Energinet.dk og relevante brancheorganisationer. Senest er standardaftaler for vindkraftværker og solcelleanlæg udarbejdet med tilhørende vejledninger. Standardaftalerne er tilgængelige via nedenstående links.

Standardaftale - Nettilsluttede vindkraftværker større end 11 kW 

Vejledning - Nettilsluttede vindkraftværker større end 11 kW

Standardaftale - Nettilsluttede solcelleanlæg større end 11 kW

Vejledning – Nettilsluttede solcelleanlæg større end 11 kW

Standardaftale - Nettilsluttede anlæg større end 11 kW

Vejledning - Nettilsluttede anlæg større end 11 kW

Standardaftale – Nettilsluttede anlæg mindre eller lig 11 kW

Vejledning - Nettilsluttede anlæg mindre eller lig 11 kW

Vilkår for nettilslutning af elkedler med reduceret netadgang afviger fra øvrigt forbrug, da kunden til sådanne tilslutninger accepterer at blive afbrudt, såfremt overbelastningssituationer skulle opstå. Dansk Energi har udarbejdet en standardaftale, som kan anvendes til fastholdelse af ændrede vilkår.

Standardaftale – Elkedler, aftale om nettilslutning og netbenyttelse