Positivlister

Positivlisterne giver leverandører og producenter en mulighed for at få vurderet, om deres anlæg eller anlægskomponent overholder Energinets tekniske forskrifter.

Netselskaberne er ansvarlige for at administrere Energinets tekniske forskrifter i forbindelse med nettilslutning af produktionsanlæg til det kollektive elnet. For at effektivisere processen for nettilslutning af små produktionsanlæg op til 50 kW udarbejdes positivlister for de anlæg og anlægskomponenter, der vurderes at overholde Energinets tekniske forskrifter. Herved undgår anlægsejeren at skulle medsende den omfattende dokumentation ved tilslutning af et konkret anlæg.

Positivlisterne giver leverandører og fabrikanter mulighed for at få foretaget en vurdering af, hvorvidt et anlæg eller en anlægskomponent opfylder kravene i Energinets tekniske forskrifter forud for konkrete projekter.

Her på siden finder du information om:

 • Hvordan optages et anlæg eller en anlægskomponent på en positivliste?
 • Hvad bruger netselskaberne positivlisterne til?
 • Hvilken juridisk status har positivlisterne?
 • Positivlisterne


Hvordan optages et anlæg eller en anlægskomponent på en positivliste?

Leverandører eller fabrikanter sender den krævede dokumentation i henhold til den relevante tekniske forskrift til positivlister@danskenergi.dk. På baggrund af den fremsendte dokumentation vurderer Dansk Energi på vegne af netselskaberne, om anlægget eller anlægskomponenten har de fornødne egenskaber og funktionalitet. Vurderes dette at være i orden, tilføjes anlægget eller anlægskomponenten til den relevante positivliste.

Følgende dokumentation SKAL vedlægges ansøgningen om optagelse på en positivliste:

 • Bilag 1 (B1.1) fra den relevante forskrift, som kan findes på Energinets hjemmeside.
  Bilaget anvendes til at kontrollere, om der er taget stilling til, at de krævede egenskaber og den krævede funktionalitet er til stede og dokumenteret.
 • CE-overensstemmelseserklæring.
  Overensstemmelseserklæringen anvendes til at kontrollere, hvilke standarder der er anvendt i forhold til at sikre en tilstrækkelig elkvalitet.
 • Teknisk dokumentation, som dokumenterer svar afgivet i bilag 1 (B1.1).
  Den tekniske dokumentation anvendes til kontrol af svar i afgivet i Bilag 1 (B1.1)


Hvad bruger netselskabet positivlisterne til?

Når netselskabet modtager en henvendelse om nettilslutning af et konkret anlæg, vil de i langt de fleste tilfælde basere deres godkendelse af det konkrete anlæg på positivlisten, hvorfor anlægsejeren som grundregel ikke skal medsende den omfattende tekniske dokumentation.
Vurderer netselskabet, at der er behov for en grundigere undersøgelse af et konkret anlæg eller en konkret anlægskomponent, kan de rekvirere dokumentationen, der har ligget til grund for Dansk Energis vurdering, ved henvendelse til Dansk Energi.

Hvilken juridisk status har positivlisterne?

Optagelse på en positivliste er ingen forudsætning for at kunne få tilsluttet et anlæg til det kollektive elnet, men kun en hjælp til at lette administrationen ved nettilslutningen for både anlægsejeren og netselskabet.
Optagelse på en positivliste er ikke en formel godkendelse af et anlæg eller en anlægskomponent. Vurderingen er kun vejledende, og et netselskab kan derfor altid forlange dokumentation i henhold til de gældende forskrifter i forbindelse med konkrete nettilslutningssager.