Standardisering

Dansk Energi har stor erfaring med at følge og deltage i internationalt standardiseringsarbejde.

Elforsyningsvirksomhederne er i stigende grad underkastet international standardisering, og europæiske standarder vil i større og større omfang erstatte elforsyningens egne rekommandationer. Direktiver, udarbejdet af EU, spiller ligeledes en større og større rolle, og de Europanormer, der udmønter direktiverne i konkrete regler, får ofte en meget direkte indflydelse. Endelig sker der internationalt en teknologisk og markedsmæssig betinget udvikling på en række områder.

 

Det er således centralt, at internationalt standardiseringsarbejde følges, og at elforsyningen aktivt deltager i udarbejdelsen af internationale standarder. Dansk Energi deltager i den forbindelse aktivt i internationalt og europæisk standardiseringsarbejde på en række områder via medlemskab af udvalgte standardiseringsudvalg under Dansk Standard.

 

Herunder findes en liste over områder, hvor Dansk Energi pt. deltager i standardiseringsarbejde:

 • El-biler
 • El-måling
 • Forsyningskabler
 • Kommunikation og styring af elforsyningssystemer
 • Miljøstandardisering for elektriske komponenter
 • Højspændings-koblingsmateriel
 • Lavspændingstavler og -koblingsmateriel

 • Elektriske installationer

 • Arbejde under spænding (AUS)
 • Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
 • Forsyningssystemer for elektrisk energi, herunder specifikke områder såsom spændingskvalitet og nettilslutning af decentrale produktionsenheder