Rekommandationer

Dansk Energi har udviklet en række rekommandationer, som vi stiller gratis til rådighed for dig

Hent dokumenter

Dansk Energi har udarbejdet en række tekniske rekommandationer, som gratis kan downlades.

Hent dokumenterne ved at klikke på titlerne i listen herunder eller på ikonet i søjlen til højre:

Rekommandation 1
Tekniske bestemmelser m.v. for transformere for 50-60/10-20 kV netspænding og med mærkeeffekt 6,3-25 MVA. 5. udgave, December 2015.

Rekommandation 2
Rekommandationen opdateres ikke længere i Dansk Energi-regi.

Rekommandation 3
Tekniske bestemmelser m.v. for slukkespoler for 10-60 kV netspænding, september 1991

Rekommandation 4
Tværsnit for 1-20 kV jordkabler.

Rekommandation 5
Plastmaterialer til afdækning af kabler i jord. Maj 1968.

Rekommandation 6A
Tekniske bestemmelser m.v. for 10-20 kV olieisolerede distributionstransformere. 6. udgave, December 2015.

Rekommandation 6A, engelsk udgave 
Technical regulations etc. for 10-20 kV oil-immersed distribution transformers. 6th Edition, December 2015.

Rekommandation 6B
Tekniske bestemmelser m.v. for 10-20 kV tørtype distributionstransformere. 2. udgave, December 2015.

Rekommandation 6B, engelsk udgave 
Technical regulations etc. for 10-20 kV dry type distribution transformers. 2nd Edition, December 2015.

Rekommandation 7

Tekniske bestemmelser m.v. for 10-20 kV nulpunktstransformere. Juni 1988.

Rekommandation 8
Stationære batterier.

Rekommandation 9
Ladeensrettere

Rekommandation 10
Vekselrettere og UPS-anlæg. 3. udgave.

Rekommandation 12
Retningslinjer for udførelse af 10-15 kV transformerstationer. December 1970.

Rekommandation 13 
Tekniske bestemmelser for amplitudemodulerede tonekanaludstyr. April 1971.

Rekommandation 14
Tekniske bestemmelser for frekvensmodulerede tonekanaludstyr. April 1971.

Rekommandation 15
Tekniske bestemmelser for 10-20 kV pladekapslede fordelingsanlæg til 50-60 kV transformerstationer. Marts 1990.

Rekommandation 16
Spændingskvalitet i lavspændingsnet. 4. udgave, august 2011.

Rekommandation 17
Tekniske bestemmelser for apparater til 50-60 kV stationsanlæg. 2. udgave, januar 1993.

Rekommandation 18
Bestemmelser for jysk-fynske elselskabers fælles VHF-mobilradiosystem. 2. udgave

Rekommandation 19
Tekniske bestemmelser m.v. for 10-60 kV kondensatorbatterier.

Rekommandation 20
Tekniske bestemmelser for apparater til 132-150 kV udendørs stationsanlæg. Maj 1993.

Rekommandation 21
Spændingskvalitet i mellemspændingsnet. 3. udgave, august 2011.

Rekommandation 22
10-60 kV PEX-kabler. 2. udgave, januar 2012.

Rekommandation 23
Leveringssikkerhed for leveringspunkter. 1. udgave, januar 1999.

Rekommandation 24
Leveringssikkerhed i elforsyningsnet. 1. udgave, januar 1999.

Rekommandation 25
Lynbeskyttelse af vindmøller. 1. udgave, januar 1999.

Rekommandation 25UK 
Lightning protection of wind turbines. 1st Edition, January 1999.

Rekommandation 26 (dansk og engelsk)
Tekniske bestemmelser m.v. for transformere for 132-150/10-20 kV netspænding og med mærkeeffekt 16-25 MVA. 1. udgave, september 1999.
Technical terms and conditions of transformers for 132-150/10-20 kV system voltage and with a rated power of 16-25 MVA. 1st Edition, September 1999.

Rekommandation 27 (dansk og engelsk)
Nordisk rekommandation. Kabelfordelingsskabe.
Nordic recommendation. Cable Distribution Cabinets.

Rekommandation 28
10-400 kV olieisolerede shuntreaktorer. 2. udgave, januar 2010.

Rekommandation 28UK
Oil immersed shunt reactors for 10-400 kV system voltage. 2nd Edition, January 2010.