Nyhed

Idekatalog om en levende andelstanke

Omtrent 1,8 millioner danske husstande og virksomheder ejer sammen energiselskaber. Det er et ejerskab, der hele tiden udvikler sig - ikke mindst med ændringerne på energimarkedet. Derfor har Dansk Energi opsamlet gode eksempler på, hvordan energiselskaber og store andelsejede koncerner som Coop, Arla og Danish Crown arbejder med at udvikle andelstanken.

Den stærke danske elforsyning er opbygget af andelsejede selskaber siden slutningen af 1800-tallet. Siden er branchen konsolideret massivt, hvilket blandt andet har betydet, at en række kommunalt ejede selskaber er blevet opkøbt af andelsejede selskaber.

Meget tyder på, at konsolideringen fortsætter – og dermed vil andelsselskabsformen fortsat være en grundpille for mange i elsektoren. Det er et ejerskab, der hele tiden udvikler sig i takt med tiden og ikke mindst med ændringerne på energimarkedet.

Derfor har Dansk Energi gennem interview opsamlet de gode ideer og eksempler på, hvordan der arbejdes med andelstanken i de andelsejede energiselskaber og store andelsejede koncerner som Coop, Arla og Danish Crown.

- De andelsejede selskaber har noget ganske særligt, som skal udvikles yderligere. Det indebærer dels, at vi skal udnytte de unikke styrker ved andelsejerformen i en tid, hvor energimarkederne er under omvæltning, og hvor vi som samfund satser på langsigtede investeringer i velfærd. Dels kræver det, at vi bliver bedre til at synliggøre værdien af andelsejet, skriver Dansk Energis formand Poul Arne Nielsen i forordet til idekataloget.

Kataloget dækker over temaer som synliggørelse af ejerskabet, involvering af andelshavere, interesse for repræsentantskabsvalg, og hvordan man involverer repræsentantskab og bestyrelse.