Energispareaftale med historisk sparemål

Den 13. november 2012 underskrev Dansk Energi - Net sammen med repræsentanter fra fjernvarmeselskaberne, naturgasselskaberne og olieselskaberne en aftale med klima-, energi- og bygningsministeren om netselskabernes energispareindsats i en treårig periode med effekt fra 2013. Aftalen er en revision af rammeaftalen fra 2009 om spareindsatsen i perioden 2010-2020.

Energiselskabet har forpligtet sig til at levere et historisk højt antal energibesparelser nemlig 10,7 PJ per år i perioden 2013-2014 og 12,2 PJ årligt i perioden 2015-2020. Det er en fordobling i forhold til tidligere.

Aftalen betyder, at energiselskaberne hvert år i aftalens løbetid skal skære toppen af det danske energiforbrug svarende til 140.000 husstandes samlede energiforbrug og vil det skabe en værdi for kunderne på 9-18 milliarder kroner. Desuden vil det åbne for investeringer i nye clean tech-produkter på 5-10 milliarder kroner alene i 2013.

Samme grundlæggende principper
Aftalen bygger på de samme grundlæggende principper som hidtil. Indsatsen skal være omkostningseffektiv, og netselskaberne har frihed til selv at vælge, hvilke kunder de vil satse på, hvor de vil placere deres aktiviteter, og om de vil arbejde inden for flere energiarter. Et elselskab kan således godt realisere energibesparelser på bygningers varmeforbrug.

I lighed med tidligere skal besparelserne opgøres og dokumenteres. Netselskaberne kan udelukkende indberette besparelser, der kommer som følge af deres indsats. Af samme årsag skal der forud for realiseringen af en energibesparelse være en aftale mellem netselskab og slutbrugerne eventuelt gennem flere led.

Gode muligheder for samarbejde
Elselskaberne har aftaler med mere end 1.200 aktører i energisparemarkedet, som rådgivere, håndværkere mfl. Hvis du repræsenterer en virksomhed eller er boligejer og gerne vil lave energibesparelser, kan du kontakte et elselskab for en orientering om, hvilke muligheder der er for dig.