ESCO

Energibesparelser er et forretningsområde for en bred skare af aktører inden for energieffektivisering - et område i hastig vækst. Investeringer i energieffektivitet er stigende og ESCO-modellen er en af de foretrukne forretningsmodeller for de energiselskaber, rådgivere, entreprenører og installatører der satser på energieffektivitet.

Dansk Energi ser rigtig mange muligheder i ESCO-modellen og vurderer at ESCO kan være løftestang for øget investeringslyst i energiefektivisering i kommuner, virksomheder, boligforeninger med videre.

ESCO-modellen er kendetegnet ved at et ESCO firma og en energiforbruger deler den økonomiske gevinst der opnås ved en energibesparelse.

I nogle tilfælde vil ESCO firmaet finansiere den investering, der skal gennemføres, og i andre tilfælde giver ESCO firmaet en besparelsesgaranti til kunden - også kaldet energy performance contracting (epc).

ESCO modellen kan også involvere 'one stop shopping', som er kendetegnet ved at forbrugeren kun skal have én kontakt, som varetager projektering, koordinering og implementering af hele energispareprojektet.

Der kommer løbende nye udbydere og produkter på markedet for energibesparelser, og omsætningen er stigende. Energiselskaberne er blandt dem, der rykker hurtigt i øjeblikket. Her har man set, at fremtidens energiforbrugere ikke vil stille sig tilfreds med, at der kommer strøm ud, når de trykker på stikkontakten. Den moderne energiforbruger vil have den rette ydelse på det rette tidspunkt. Det betyder, at de ikke bruger mere energi end nødvendigt og gerne vil gerne købe energien billigt - for eksempel om natten - hvis ikke det forringer ydelsen eller komforten.
 
For Energiselskabet er indtjeningspotentialet ved energibesparelser større end ved at sælge mere energi. Fortjenesten ved en ekstra solgt kWh er typisk nogle ører, mens der ved en sparet kWh kan være en gevinst på helt op til 2 kroner, som kan deles med forbrugeren. Det giver derfor god mening både for forbruger såvel som energiselskab at udvikle og sælge energy services - hvor værdiforøgelsen er høj - fremfor flest mulige leverede kWh.