El i industrien

Industrien har behov for alternativer til det nuværende forbrug af olie og naturgas. Dansk Energi vurderer at 15 procent af industriens brændselsforbrug i 2025 kan erstattes af el.

For at Danmark kan blive CO2-neutral, er det nødvendigt at tænke nye veje for energiforbruget i industrien. Industrien har behov for alternativer til det nuværende forbrug af olie og naturgas. I takt med at indfasningen af vedvarende energi i elsystemet er elkedler en af løsningerne.

Industrien har behov for alternativer til det nuværende forbrug af olie og naturgas. Dansk Energi vurderer at 15 procent af industriens brændselsforbrug i 2025 kan erstattes af el. Det vil mindske afhængigheden af olie og gas, men ikke nødvendigvis give mærkbare forbedringer for klima og økonomi på den korte bane.

Industrivirksomhederne er storforbrugere af energi – primært olie og naturgas.

Industrien anvender primært små og mellemstore kedler. Det er ikke umiddelbart muligt at fjerne CO2-emissionen og lagre den i undergrunden, som man kan på større kraftværker. Vi er derfor nødt til at finde alternative brændsler i industrien for at nå visionen om et CO2-neutralt samfund.

Teoretisk set kan op mod 40 procent af industriens samlede brændselsforbrug konverteres til el ved hjælp af elkedler, varmepumper, IR-paneler og induktionsopvarmning. Elkedler har det klart største potentiale.

Fordele ved strøm

For den enkelte virksomhed vil elkedlen kunne reducere energiforbruget med 10 procent, fordi elkedlen udnytter energien bedre. Elkedlerne skal ikke tilsluttes en skorsten og vil derfor kunne placeres decentralt i en virksomhed – f.eks. direkte hvor varmen skal bruges. Det giver mulighed for en mere effektiv struktur i virksomhedens varmeforsyning og for et lavere tab under distributionen af varme.

I takt med at andelen af vedvarende energi i elsystemet øges vil el i industrien reducere udledningerne af CO2. Elkedler og andre tiltag for mere strøm vil indebære en reduktion af forbruget af naturgas, olie og kul. Det bidrager til større uafhængighed af politisk ustabile regimer i bl.a. Mellemøsten og Rusland.

Hvor kan vi anvende elkedler?

Det er især i de energitunge virksomheder, der kører i treholdsskift at det er relevant at bruge mere el. Disse virksomheder har et energiforbrug om natten og kan derfor gøre indpasningen af vedvarende energi i elsystemet lettere.

Derimod er det mindre oplagt at omlægge til større elforbrug i virksomheder, der primært producerer i dagtimerne, dagtimerne, hvor der i forvejen er det største træk på elsystemet. Anvendelse af strøm er derfor særlig interessant i den kemiske industri samt i nærings- og nydelsesmiddel industrien.