Opmand

El-, fjernvarme, naturgas- og olie-selskaberne har udpeget en opmand, der har til opgave at mægle og afgøre tvister om energibesparelser.

El-, fjernvarme, naturgas- og olie-selskaberne har udpeget en opmand som uvildig instans, der har til opgave at mægle og afgøre tvister om til-skrivningsretten til energibesparelser. Formålet er at sikre, at dobbelttælling og dobbeltindberetning undgås. Peter Høstgaard-Jensen er udpeget som opmand.

Opmanden skal behandle tvister mellem de selskaber, der er omfattet af om ”Aftale om opmand i tilknytning til net- og distributionsselskabernes energispareaftale” af 13. november 2012 mellem HMN Naturgas, DONG Gas Distribution, Naturgas Fyn Distribution, Dansk Fjernvarme, Foreningen Danske Kraftvarmeværker, Energi- og olieforum samt Dansk Energi. Det vil sige tvister mellem net- og distributionsselskaber.

Opmandens opgave består i at mægle og herved søge at få parterne til at indgå forlig eller om nødvendigt træffe afgørelse i form af en kendelse.