Energiforskning

Danmark har i mange år været førende i udvikling og udnyttelse af en række energiteknologier. Danske energivirksomheder har derfor som udgangspunkt gode muligheder for at bidrage til løsningen af de globale udfordringer, verden står over for.

Danmark har i mange år været førende i udvikling og udnyttelse af en række energiteknologier. Danske energivirksomheder har derfor som udgangspunkt gode muligheder for at bidrage til løsningen af de globale udfordringer, verden står over for. Samtidig skal vi være helt beviste om, at Danmarks position i dag er et resultat af politiske satsninger, som er mere end 20 år gamle.

Mod og handlekraft

Danske Politikere har vist mod og handlekraft ved at sikre 1 milliard kroner til energiforskning i år 2010. Det er en fordobling på få år, og selvom udgangspunktet var meget lavt, så sender det et kraftigt signal om, at energi og klima er politiske satsningsområder.

Det er nu fundamentet skabes for fremtidens grønne vækst, men også andre lande satser massivt på at få en del af kagen på dette nye vækstmarked. Skal politikkernes grønne visioner om vækst og miljø blive virkelighed, er der derfor brug for at bringe dansk forskning og udvikling tilbage i førertrøjen. Dansk Energi har derfor sammen med en række andre centrale aktører argumenteret for, at området bør styrkes yderligere efter år 2010.

Danmark har af EU fået pålagt en klimaforpligtelse, som er meget klar. Danmark skal:

  • øge andelen af vedvarende energi til 30 % i 2020
  • reducere mængden af klimagasser fra transporten, den individuelle opvarmning med olie og gas og landbruget med 20 %.

Herudover har Danmark selv sat et mål om, at energiforbruget skal reduceres med 4 procent frem til år 2020 i forhold til forbruget i år 2006.

Kæmpe udfordring

Danmark står over for en kæmpe udfordring. Nøglen ligger i udvikling og anvendelse af ny energiteknologi. Ny teknologi, som skal hjælpe os med at udnytte verdens energiressourcer bedre og mere effektivt, uden at vi skader miljøet. Der bliver ikke tale om én eller nogle få teknologier som skal revolutionere vores energisystem. Det bliver efter princippet "mange bække små". Mange forskellige teknologier skal knyttes sammen i et nyt integreret energisystem, som også vil inkludere transportsektoren.

Dansk Energi mener, at disse to hensyn, ambitionerne om øget grøn vækst samt at Danmark gør en forskel i kampen mod klimaforandringer, skal være styrende i prioriteringen af danske energiforskningsmidler.