Fakta om IPCC klimarapporter

FN’s klimapanel (IPCC) har løbende udgivet række videnskabelige statusrapporter. Første rapport blev udgivet i 1990 som forløber for klimakonventionen i Rio fra 1992. Rapporterne fremstår som videnskabelige objektive rapporter med udgangspunkt i afbalanceret videnskabelig information til beslutningstagere.

IPCC rapporterne forventes at forholde sig til den seneste viden, at have vurderende karakter, at være videnskabeligt korrekte, at være policyrelevante og policyneutrale.

Den fjerde delrapport fra 2007 beskrev en observeret og yderligere forventet øgning i drivhusgasmængden og deraf følgende global opvarmning. Temperaturen forventedes at stige med mindst 4 grader og i nogle scenarier op til 6 grader. Vandniveauet ville stige med 0,2 til 0,8 m frem mod år 2100 pga. opvarmning af havene og smeltende gletchere.

Femte hovedrapport består af tre dele samt en syntese-rapport:

  • Del 1 er den naturvidenskabelige baggrund. Jens Hesselbjerg fra Danmarks Metrologiske Institut er hovedforfatter på del 1.
  • Del 2 er klimatilpasning.
  • Del 3 omhandler afbødning af klimaforandringer.
  • Del 2 og 3 kommer i marts og april 2014 og syntese-rapporten forventes offentliggjort i november 2014 forud for COP14.

FN’s klimapanel (IPCC) femte hovedrapport er udpeget til at være en central del af review af de eksisterende globale klimamålsætninger i 2014 og i forhandlingerne af ny klimaaftale 2015.

Konklusionerne i den femte hovedrapport ligger tæt op ad forventningerne i den fjerde hovedrapport. Det vil sige stigende temperaturer og vandstandsstigninger. Dog stiger temperaturen i luften i disse år i ikke lige så høj grad som tidligere forventet, hvilket blandt andet skyldes, at dybdehavene optager større andel af varmen fra den øgede drivhusgasudledning. Dette vil dog igen føre til en øget opvarmning af luften forventet indenfor en kort årrække.

Der er (endnu) ikke planlagt yderligere arbejde indenfor IPCC-regi.

Første IPCC-rapport 1990

Klimakonventionen etableres i Rio 1992

Anden Hovedrapport 1995

Kyotoprotokollen 1997

Anden Hovedrapport 2001

Ratificering af Kyotoprotokollen 2002

Anden Hovedrapport 2007

COP15 i 2009

Anden Hovedrapport 2013-2014

Review af målsætning 2014 og forhandling af ny klimaaftale 2015