Varmepumpe

Hvilken varmepumpe skal du vælge?

Står du og vurderer at skifte til en varmepumpe som privat, er der flere ting der skal overvejes. Det afgørende spørgsmål som skal besvares er, om man ønsker en helt ny varmeforsyningsløsning, eller blot er på udkig efter et supplement til ens eksisterende løsning.

Er du på udkig efter en helt ny varmeløsning i form af en varmepumpe, som både kan levere varme til centralvarmeanlægget og brugsvand, er der to løsninger – jordvarme eller en luft-vand varmepumpe.
 
I dag kan man vælge mellem følgende typer varmepumper på markedet:

Luft til luft varmepumpe
Luft til luft varmepumpen henter energi fra udeluften, og sender varmen via en blæser ind i rummet. Den består derfor af en inde- og en udedel. Virkningsgraden reduceres ved lave temperaturer. En luft-luft varmepumpe kan være et godt supplement i boliger opvarmet med ren elvarme og/eller brændeovne og kan, i nogle tilfælde, også fungere som eneste opvarmning i sommerhuse og mindre helårshuse. En luft-luft varmepumpe laver ikke varmt brugsvand. Vil du også have varmt brugsvand, kan du overveje en boligventilationsvarmepumpe, som bruger ventilationsluften fra huset til at lave varmt brugsvand.

Fordele:
En luft til luft varmepumpe er primært designet til at dække en mindre del af opvarmningsbehovet typisk svarende til det rum, hvor jndedelen af varmepumpen er monteret f.eks. stuen i et sommerhus. Derfor er den velegnet i sommerhuse i kombination med direkte elvarme (elvarmepaneler). Luft til luft varmepumpen vil reducere elforbruget i sommerhuset til opvarmning.

Den er hurtigere til at opvarme rummet, da den luft fordeler varme i rummet. Moderne luft til luft varmepumper, kan tændes og slukkes med fjernbetjening. Det betyder, at du kan tænde varmepumpen en time før du skal i sommerhus, så der er varmt, når du ankommer. Der følger med en del af varmepumperne på markedet også en app med, så man kan overvåge sin varmepumpe.
 
Ulemper:
Luft til luft varmepumpen kan ikke opvarme brugsvandet, så det er nødvendigt at have en separat varmtvandsbeholder.

Prisleje:
En luft til luft varmepumpe koster i omegnen af en 18.000 kroner til 20.000 kroner. Husk at en meget billig varmepumpe, kan blive en meget dyr varmepumpe, blandt andet fordi at effektiviteten ofte er lavere end angivet.

Luft til vand varmepumpe
Har du ikke arealet, økonomien, eller har du et relativt lille energiforbrug (svarende til cirka 20.000 kWh om året), kan du i stedet vælge en luft til vand-varmepumpe. Det er en ikke helt så effektiv løsning som et jordvarmeanlæg, men billigere at installere.

Luft til vand varmepumper bruger lidt mere strøm end jordvarmeanlæg i den kolde vinter, men forskellen i energiforbrug er relativt beskedent, og derfor skal man nøje vurdere, om de store investeringer til udlæg af slanger i et jordvarmeanlæg er rentable. Luft-varmepumper kan anvendes hele året. Ved lavere temperaturer reduceres virkningsgraden.

Fordele:
En vand til luft varmepumpe er billigere at installere og kræver ikke, at haven bliver gravet op. Modsat jordvarmeanlægget skal der heller ikke ansøges om godkendelse til at installere anlægget hos kommunen.

Ulemper:
En vand til luft varmepumpe har en lidt lavere effektivitet end et jordvarmeanlæg, og det kræver en hensigtsmæssig placering, da der ofte kan være lydgener fra udedelen.
 
Prisleje:
En luft til vand varmepumpe koster typisk mellem 80.000 kroner og 100.000 kroner.

Jordvarme-varmepumpe
Jordvarme-varmepumpen får sin energi fra jorden via væskeholdige slanger nedgravet i jorden eller sænket ned i en dyb boring. Jordvarme er den mest effektive varmeløsning men også den dyreste og forudsætter også et tilstrækkelig stort areal til nedgravningen af jordvarmeslanger. Der skal ved nedgravning af slanger samtidig tages hensyn til eventuelle fremtidige udbygninger.
 
Fordele:
Jordvarmeanlægget har en lidt højere effektivitet end henholdsvis luft til vand varmepumpen og luft til luft varmepumpen.
 
Ulemper:
Ved eksisterende byggeri skal der graves render til slanger i haven, hvilket vil betyde, at dele af haven skal reetableres. Der skal indhentes godkendelse fra kommunen til at installerer et jordvarmeanlæg. Godkendelsen skal indhentes af hensyn til grundvand og grundvandspejlets beliggenhed. Ved nye udstykninger er det relativ nemt at grave slanger ned, da der endnu ikke er etableret en have.

Prisleje:
Et jordvarmeanlæg koster typisk mellem 90.000 kroner og 120.000 kroner.