Solenergi

Anbefalinger om solenergi til netvirksomheder

Dansk Energi har udarbejdet en række anbefalinger til netvirksomhederne angående praktisk håndtering af solcelleanlægs tilslutning til det kollektive elforsyningsnet. Anbefalingernes formål er at sikre en så ensartet håndtering af solcelleanlæg som muligt på tværs af netvirksomheder, dog under hensyntagen eksisterende anvendte metoder for tilslutning af elproducerende anlæg.

Følgende anbefalinger er udarbejdet for nuværende:

Nye regler for solcelleanlæg trådte i kraft 11. februar 2015
Den 11. februar trådte to lovforslag, omhandlende ændring af støtte til visse solcelleanlæg, i kraft. Notatet beskriver Dansk Energis tolkning af de nye regler for solcelleanlæg, herunder skæringsdatoer for overgangsordninger, skæringsdatoer for fastsættelse af pristillæg samt regler for boligforeninger og lejeres mulighed for nettoafregning.

Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet
Notatet indeholder Dansk Energis anbefalinger til opkrævning af betaling for tilslutning solcelleanlæg.

Generelt skal anlægsejeren betale den udgift der ville være forbundet med at lade sig tilslutte 10-20 kV niveau. Ved tilslutning på 0,4 kV betales generelt de faktiske omkostninger for en eventuel forstærkning af lavspændingsnettet.

Objektiv bestemmelse af spændingsniveau og placering af afregningsmåler ved tilslutning af solcelleanlæg 
Notatet indeholder Dansk Energis anbefalinger til objektiv bestemmelse af spændingsniveau for tilslutning af solcelleanlæg på henholdsvis 0,4 kV- og 10-20 kV-niveau. Valg af spændingsniveau afhænger af anlægget størrelse og anvendelsen af den eksisterende 10-20/0,4 kV transformer.

Placering af afregningsmåleren er ud over ovennævnte parametre i nogle tilfælde yderligere afhængig af afstanden til anlægget samt nettabet i transformeren.