Integration af vedvarende energi

Målet om mere vedvarende energi betyder, at vi skal være mere fleksible i både forbrug og produktion af energi.

Med store mængder vedvarende energi i elsystemet i både Danmark og i vores nabolande opstår behovet for helt nye tiltag. Vi bliver nødt til at udbygge transmissionskapacitet til udlandet, så vi kan skabe et samarbejde med vore nabolande om at udnytte energien bedst muligt.

Målet om mere vedvarende energi betyder, at vi skal være mere fleksible i både forbrug, distribution og produktion af energi.

Forbrug og produktion af strøm skal nemlig være i balance i hvert millisekund. Hidtil har produktionen tilpasset sig forbruget ved at skrue op og ned for kraftværkerne. Samtidigt er det lykkedes os at integrere en relativt stor mængde vedvarende energi i elsystemet (33 procent i dag, heraf 21 % vindkraft). Det kan kun lade sig gøre, fordi de traditionelle kraftværker fungerer som backup og leverer strøm, når vinden ikke blæser og vindmøllerne derfor ikke producerer strøm.

Samtidig har Danmark udnyttet muligheden for at eksportere strøm, når det blæser for meget og vindmøllerne producerer mere strøm, end vi kan bruge herhjemme. Altså sikre os at vi får solgt vindmøllestrømmen til de lande som vil betale mest for den.

Disse to løsningsmuligheder sættes under pres med stigende andel af vedvarende energi, så vi skal endvidere finde alternative løsningsmuligheder.

Transport af strøm

Med store mængder vedvarende energi i elsystemet i både Danmark og i vores nabolande opstår behovet for helt nye tiltag. Vi bliver nødt til at udbygge transmissionskapacitet til udlandet, så vi kan skabe et samarbejde med vore nabolande om at udnytte energien bedst muligt. Dansk Energi ser en stor risiko for, at udbygning af transmissionsnet ikke sker i samme takt som udbygningen af vedvarende energi, hvilket kan problemer for stabiliteten i elnettet med store omkostninger for forbrugerne.

I Danmark har der været arbejdet med indpasning af vedvarende energi i elnettet i mange år, og vindandelen er nu omkring 20 pct. i elsystemet uden at forsyningssikkerheden er blevet mindre af den grund. I gennemsnit er elforbrugerne uden strøm ca. ½ time pr. år. Det er meget lavt i international sammenhæng.

Smart Grid – Fleksibelt forbrug

Et væsentligt initiativ til integration af vedvarende energi er at skabe en større fleksibilitet i elforbruget, som i højere grad tilpasses udbuddet af elektricitet. Forbruget kan gøres mere dynamisk med nye kommunikations- og styringssystemer.

Åå sigt skal der arbejdes på at finde en fornuftig måde at oplade elbiler på, og udbredelse af en intelligent styring af varmepumperne ude i husholdningerne. Det kræver typisk nye elmålere, som mange netselskaber er i gang med at opsætte. Nye målere gør ikke i sig selv elforbruget mere ’smart’, men de nye målere giver mulighed for efterfølgende at tilslutte udstyr til styring af elforbruget.