Mere vind

Danmark satser stærkt på udbygning med vindkraft, både på land og til havs. Det er regeringens ambition, at vind udgør 50 % af elforbruget i 2020. Det betyder en udbygning med ca. ekstra 500 MW på land, 400 MW kysnære møller og 1200 MW havvindmøller, ifølge regeringsudspillet ”Vores Energi”.

Der skal satses på en bred palette af vind – både havvindmøller, kystnære møller og mere landvind. Det kræver i første omgang, at der arbejdes med at tænke fleksibilitet ind i etableringen, blandt andet i forhold til udbudsregler, placering, subsidiering og tidsmæssig indpasning ift. den samlede planlægning i energisystemet.

Vindmølleandelen skal øges til mere end 50 procent af forbruget frem mod 2020. Det er en ambitiøs udbygning, hvor energisektoren står centralt i udførslen, og energisektoren ser frem til udfordringen.

Der skal satses på en bred palette af vind – både havvindmøller, kystnære møller og mere landvind. Det kræver i første omgang, at der arbejdes med at tænke fleksibilitet ind i etableringen, blandt andet i forhold til udbudsregler, placering, subsidiering og tidsmæssig indpasning ift. den samlede planlægning i energisystemet.

Dertil kommer den helt store udfordring med at indpasse vindkraften i energisystemet. Det er vigtigt, at der bliver sat central fokus på de øvrige 50 procent af elproduktionen, som fremover skal være buffer for vindkraften.

Fleksibiliteten i den resterende del af energisystemet kan opnås ved at etablere udlandsforbindelser til naboområder, styrke samspillet med fjernvarmesystemet, sætte øget fokus på fleksibel anvendelse af biogas og gasinfrastrukturen. Særligt udlandsforbindelser kan være med til at sikre, at der i Danmark skabes værdi af den grønne omstilling, og disse kræver derfor et styrket fokus.

Dansk Energis anbefalinger

Dansk Energi anbefaler følgende initiativer:

Langsigtet udbygningsplan for havvind: Dansk Energi støtter fortsat udbygning af den danske havvindmøllevindkapacitet. Der skal satses på flere typer projekter, så der fortsat sker en udvikling og demonstration på havvindmølleområdet.

Tilskudsmodel for kystnære møller: De kystnære møller skal tildeles en selvstændig plads i tilskudssystemet. De kystnære områder rummer gode muligheder for udbygning med havvind, hvor omkostningerne er lidt lavere grundet mindre vanddybder. Samtidig skabes der gode muligheder for at videreudvikle vindkraften via innovative udviklingsprojekter for både møller og samspillet mellem vindkraft og det øvrige energisystem, herunder smart grid-løsninger.

Justering af udbudsbetingelser for havvind: Risikoen i forbindelse med havvinds-investeringsprojekter er meget stor. I forbindelse med udbud kan risikoen og dermed prisen, der kræves som tilskud, reduceres ved større fleksibilitet i udbudsbetingelserne.

Assistance til kommunerne til opstilling af landmøller: Der er fortsat mange projekter, som ligger på tegnebrættet på grund af problemer med planlægning i kommunerne. Yderligere assistance i planlægningsprocessen i kommunerne kan hjælpe flere af disse projekter med at komme videre.