Dansk Energi er interesseorganisation for energiselskaber i Danmark.

Dansk Energi Gas er en forening, der samler aktørerne på det danske marked for naturgas, det vil sige de virksomheder, som handler med gas distribueret gennem naturgasnettet til kunder i Danmark.