Dansk Energis bestyrelse

Dansk Energi er interesseorganisation for energiselskaber i Danmark. Bestyrelsen består af:

 • Poul Arne Nielsen, SEAS-NVE Net A/S, formand
 • Arne Bo Larsen, EnergiMidt Net A/S
 • Christian Hagelskjær, Energi Viborg A/S
 • Eva Ryberg, NRGi
 • Jens Kristian Larsen, Eniig Forsyning A/S
 • Lars Therkildsen, HOFOR A/S
 • Morten Hultberg Buchgreitz, DONG Energy A/S
 • Niels Viggo Lynghøj, Struer Forsyning Elnet A/S
 • Steen Dahlstrøm, EWII
 • Svend Lykkemark, OK A.m.b.A.
 • Søren Thorsager, Energi Fyn Holding A/S
 • Thomas Dalsgaard, DONG Energy Power A/S
 • Tore Harritshøj, E.ON Danmark A/S