Energiretsforening

Dansk Energi er sekretariat for Energiretsforeningen

Energiretsforeningen blev oprettet den 21. november 1984. Foreningen har til formål at fremme interessen for og kendskabet til de retlige spørgsmål, der knytter sig til produktionen, transporten og anvendelsen af energi – i Danmark såvel som i den øvrige verden.

På grund af den fokus, energi har i samfundet, udvikler energiretten og energireguleringen sig med stor hast. Det indebærer, at energiområdet i dag er underlagt komplekse retsregler, der påvirker og er påvirket af offentligretlige og formueretlige regler på nationalt, EU-retligt og folkeretligt grundlag.

Foreningens virksomhed består i at være vært for foredrag og diskussioner med henblik på at øge interessen for området og debattere aktuelle juridiske spørgsmål, og herved bidrage til udviklingen på retsområdet.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:

  • Lektor Anita Rønne (formand), Juridisk Fakultet, Københavns Universitet
  • Advokat Anders Stubbe Arndal, Kromann Reumert 
  • Chefkonsulent Dorte Gram, Dansk Energi
  • Advokat Søren Hornbæk Svendsen, Horten
  • Advokat Michael Meyer, Gorrissen Federspiel Kierkegaard
  • Koncernjurist Jacob Sandholt, Energinet.dk
  • Kontorchef Birgitta Bundgaard, Energistyrelsen 
  • Koncernjurist Hanne Normann fra DONG Energy