Dansk Energi Lederforum

Foreningen Dansk Energi Lederforum har som formål at fungere som debatforum for ledere i danske energiselskaber. Omdrejningspunktet for Lederforum er at skabe dialog og netværk mellem ledere i energibranchen.

Som medlem af foreningen kan optages direktører i de danske energiselskaber og energiorganisationer, der kan opnå medlemskab af Dansk Energi, samt andre medarbejdere med ledelsesmæssigt ansvar. Velkommen er også lederaspiranter, og i særlige tilfælde de medarbejdere, som indtager nøglepositioner i selskaberne.

Medlemskontingentet, der opkræves årligt, udgør aktuelt 562,50 kr. inkl. moms.

Foreningens ledelse varetages under ansvar over for generalforsamlingen af en bestyrelse på indtil 8 medlemmer, der så vidt muligt repræsenterer de i foreningen værende medlemskredse, herunder produktion, transmission, distribution og handel med el og kraftvarme. Se bestyrelsesmedlemmerne.

Foreningen afholde to arrangementer om året: Temadag i foråret og årsmøde og generalforsamling om efteråret. Der opkræves gebyr for deltagelse.