Leverandørforum

Hvis du er leverandør eller samarbejdspartner til den danske energisektor og vil følge energisektoren tæt, har Leverandørforum en række ydelser, der kan give din virksomhed dybere indsigt og kendskab til sektoren og til Dansk Energis arbejde.

Som leverandør eller rådgiver for energiselskaberne kan du have behov for at følge energisektoren tættere og få dybere indsigt. Derfor har Dansk Energi etableret Leverandørforum, som henvender sig primært til energiselskabernes leverandører og samarbejdspartnere.

Som medlem af Leverandørforum modtager virksomheden også medieovervågningen med energifokus ”Pressen Skrev”,  Medlemsbrev med relevante artikler, arrangementer og kurser samt Nyhedsbladet Dansk Energi.

Virksomheden får også abonnement på Dansk Energis "Medlemsinformation", der indeholder analyser, vejledninger og orienteringer udarbejdet af Dansk Energi til elselskaberne. Det udsendes ugentligt.

Ligeledes inviteres virksomheden til ét til to gå-hjem-møder om året, og modtager tilbud om deltagelse i kurser, som Dansk Energi gennemfører, til medlemspris.

Tilbuddet omfatter således ikke virksomheder, som kan blive ordinært medlem af Dansk Energi.

Er du interesseret i at høre mere om Leverandørforum kontakt da Eva Tingkær.

Følgende virksomheder - vist i alfabetisk rækkefølge – modtager Leverandørforums ydelser.