Organisation

Dansk Energi er erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark.

Om Dansk Energi

Dansk Energi er en erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark. Vi arbejder for, at energiselskaberne har de bedste muligheder for at sikre udvikling, vækst og velfærd i Danmark.

Dansk Energi er erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark. Vi arbejder på at sikre energiselskaberne de bedste og frieste vilkår til at konkurrere og udvikle sig på for at sikre udvikling, vækst og velfærd i Danmark.

Dansk Energi er en erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark. Sammen leverer vores medlemmer stadigt grønnere strøm til danskerne, samtidig med, at de sikrer strøm i stikkontakten 99,99 procent af tiden til konkurrencedygtige priser.

Den danske energiindustri beskæftiger samlet set flere end 55.000 danskere, og er med sine milliardtunge investeringer i infrastruktur og teknologi, et af Danmarks stærkeste erhverv. Samtidig udgør energiindustrien en grundpille i dansk eksport ved at levere, hvad der svarer til en femtedel af den totale danske vareeksport. Det svarede i 2014 til 118 milliarder kroner – heraf udgjorde energiteknologi 74 mia. kroner. 

Dansk Energi understøtter medlemmernes udvikling og placering i de markeder, hvor energi spiller en væsentlig rolle. Det gør vi ved at arbejde med de politiske rammevilkår, løse fællesopgaver og være samlingspunkt for branchen.

Dansk Energi ledes og finansieres af medlemsvirksomhederne.

Dansk Energis medlemmer omfatter koncerner og virksomheder med aktiviteter indenfor tre kerneområder:

  • Distribution af energi
  • Produktion af elektricitet og kraftvarme 
  • Handel med energi

Over årene har elsektoren udvidet sit virkefelt. I takt med den udvikling er den oprindelige kerne omkring elproduktion, -distribution og –handel derfor suppleret af yderligere fokusområder for Dansk Energi.

Dansk Energi af i dag er derfor også forening for:

  • Gashandel
  • Energiselskabernes investeringer på bredbåndsområdet

Dansk Elbil Alliance og Branchefællesskabet for Intelligent Energi er begge selvstændige branchefællesskaber under Dansk Energi.

Sammenlagt tæller Dansk Energis medlemskreds – kernemedlemmer og associerede – mere end 200 energi-, og industrivirksomheder.

Om Dansk Energis arbejde
Dansk Energis sekretariat varetager sekretariatsfunktionen for alle medlemsgrupper og består af flere end 80 ansatte. Sekretariatets primære opgave er at sikre indflydelse på de politiske rammer og de forretningsmæssige vilkår for medlemmernes aktiviteter, både nationalt og internationalt.

Opgaverne omfatter varetagelse af medlemmernes interesser i lovforberedende arbejde og generel myndighedskontakt i Danmark og EU. De internationale vilkår får større og større betydning for energisektoren, og Dansk Energi har derfor også eget EU-kontor i Bruxelles.

Dansk Energi udfører og koordinerer desuden en række aktiviteter, som medlemmerne gennem lovgivningen er pålagt at udføre. Endelig støtter Dansk Energi medlemmernes individuelle interesser i sager af principiel betydning.

Dansk Energi og partistøtte
Dansk Energi agerer partipolitisk neutralt. Vi arbejder for Dansk Energis mål og går i dialog med alle partier herom. Vi respekterer Folketingets rolle, alle dets medlemmer og alle partier.

Dansk Energi giver ikke generel partistøtte. Vores største bidrag til de politiske partier er gode råd og indsigt. Dansk Energi kan undtagelsesvis yde bidrag til partiers erhvervsklubber i det omfang, det understøtter Dansk Energis formål og giver adgang for en bred kreds af interessenter. Bidrag over 20.000 offentliggøres i henhold til regler og samlede bidrag fra Dansk Energi offentliggøres årligt i forbindelse med regnskabsaflæggelse.