Pressemeddelelser

Læs Dansk Energis pressemeddelelser

Danmark skal være et rigere og grønnere samfund, hvor det skal være nemmere at være energikunde, lyder Dansk Energis ambition. Energikommissionens netop offentliggjorte anbefalinger bakker i store træk den ambition op. Det kræver, at næste energiaftale gør op med den høje danske elafgift.

Den ny strategi for forsyningsarterne har mange gode takter, og kompasset peger en kurs ud, som elnetselskaberne godt kan følge. De har allerede 10 års erfaring på den udstukne rute og har leveret markant faldende omkostninger og større leveringssikkerhed. Dog hviler strategiens beregninger for effektiviseringspotentiale for elnetselskaberne og fjernvarmeproduktion på en overvurdering af potentialet.

Skadelig regulering og politiske tænk-på-et-tal-effektiviseringer uden fagligt grundlag har betydet, at Danmark nu kigger hen imod manglende investeringer på 4 milliarder kroner i elnettet. Derfor er det godt nyt, at Elreguleringsudvalget kommer med en sagligt funderet diagnose på elsektorens udfordringer. Nu skal det politiske niveau i arbejdstøjet og få gjort noget ved de åbenlyse udfordringer, mener Dansk Energi.

Staten fylder skatter og afgifter på elregningen, mens prisen for at transportere el ligger stabilt. Alligevel tror danskerne, at de betaler langt mere end naboerne for at få transporteret el, viser en ny undersøgelse. Dansk Energi håber, at rammerne for de danske eldistributører bliver ændret, så vi fortsat kan levere et højkvalitetsprodukt til en fair pris.

Størstedelen af elselskabernes kabler er nu gravet i jorden. Derfor var den gennemsnitlige danske elkunde kun uden strøm i 3,5 minutter under gårsdagens storm – i 1999 var tallet over en time.