Pressemeddelelser

Læs Dansk Energis pressemeddelelser

Mere og mere af vores strøm kommer fra vindmøller. Det betyder, at brugen af el i transport og varme er afgørende for, at vi får rykket ved Danmarks afhængighed af fossile brændsler. Derfor er det godt nyt, at SF, Enhedslisten og regeringen nu øremærker 55,2 mio. kroner til at få gang i energieffektive varmepumper i fjernvarmen. Det skaber både fornuftige varmepriser for 11.000 danskerne og værdi af vores vindmøllestrøm, mener Dansk Energi.

Regeringens finanslovsudspil for 2015 giver intet svar på, hvad der skal ske med el- og brintbiler efter 2015, hvor den nuværende afgiftsfritagelse udløber. Det sker på trods af, at regeringen har lovet politisk handling på afgiftsområdet for grøn transport. Vi mangler et klart politisk signal: Vil man grøn transport eller ej, lyder det fra Dansk Energi.

Den grønne fond, som regeringen, SF og Enhedslisten har præsenteret i dag, kan åbne for flere energibesparelser, hvis den bygger videre på energiselskabernes erfaringer med milliardstore investeringer i besparelser. Dansk Energi opfordrer til, at man i kommende forhandlinger har blik for den grønne transport, og giver et klart signal om man politisk ønsker, at sektoren fortsat skal satse på el og brintbiler.

Med energiaftalen tager Danmark et kvantespring på energiområdet. Det lange tilløb gør dog, at politikerne straks skal i arbejdstøjet og fjerne barriererne for at der skabes vækst af den grønne omstilling.

Hvordan sikrer man, at elsystemet undgår nedbrud, når flere tusinde elbiler sættes til at lade op og hvordan lynoplader man bedst batterierne i sin elbil? Det er bl.a. nogle af de spørgsmål, det dansk-internationale Edison-projekts konference på DTU Risø præsenterer i dag.