Pressemeddelelser

Læs Dansk Energis pressemeddelelser

Regeringens tredje vækstpakke punkterer endnu engang en dobbelt-energiafgift. Det giver god mening, når energisektoren er krumtappen i at realisere Danmarks grønne ambitioner. Flere energiafgifter kunne dog med fordel følge med nedad, mener Dansk Energi.

Danmark har de sidste år smidt meget gas og kul ud af kraftvarmeværkerne, og den tendens fortsætter. De fossile brændsler bliver erstattet med biomasse, og det sparer Danmark for mange millioner tons CO2. For at sikre det kan ske bæredygtigt – også fremover - indgår Dansk Energi og Dansk Fjernvarme en brancheaftale om kun at bruge bæredygtig biomasse.

Kraftvarme har de sidste årtier været Danmarks energieffektive guldæg. Men de 250 decentrale danske kraftvarmeværker producerer nu mindre end halvdelen af den el, de tidligere producerede. Desuden er omtrent 35 procent af den centrale kraftværkskapacitet lukket eller lagt i mølpose. Kraftvarmeværkerne kan ikke klare sig i konkurrence med vindmøller og norsk vandkraft. Risikoen er hastigt voksende varmepriser for fjernvarmeforbrugere, og at vi ikke kan opretholde den høje danske elforsyningssikkerhed.