Pressemeddelelser

Læs Dansk Energis pressemeddelelser

Cirka 1.000 elkunder på Bornholm skal bidrage med nyttig viden om forbrugernes adfærd på elmarkedet og om, hvordan elforbruget kan flyttes til tidspunkter, hvor det gavner elsystemet.

El-kunder nyder godt af lave elpriser målt på el-leverandørernes bruttofortjeneste, et stort produktudvalg og god service. Konkurrencen er med andre ord velfungerende, lyder konklusionen i en ny rapport fra Copenhagen Economics.

Når politikerne i Folketinget begynder at forberede en energiaftale for perioden 2020 til 2030, bør de have blikket rettet mod EU. Fælles europæiske løsninger vil gavne eksporten af grøn strøm og energiteknologi. Færre nationale særregler og afgifter er samtidigt godt for vores konkurrenceevne, lyder det fra DI Energi og Dansk Energi på en fælles Energipolitisk Konference 2015, der finder sted i dag.

Når danske elproducenter vil sende el nedover grænsen til Tyskland, er kablet blokeret 86 procent af tiden. Den grænsebom tager energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) aktion på. Han vil rejse sagen over for den tyske energiminister, oplyser Lars Christian Lilleholt i sit første interview som minister med Nyhedsbladet Dansk Energi.

Konkurrencen på elmarkedet intensiveres yderligere. Tal fra Dansk Energi for 2013 viser, at over en halv million besøgende har været på elpristavlen.dk allerede. I hele 2012 var der 307.000 besøgende på sitet, så det er en stigning på mindst 60 procent. Et tydeligt bevis på den intense konkurrence på elmarkedet, lyder det fra Dansk Energi.