Pressemeddelelser

Læs Dansk Energis pressemeddelelser

Med regeringens finanslovsforslag forsømmer man muligheden for at virkeliggøre det politisk brede ønske om, at vi skal have et større brug af den stadigt grønnere strøm. Gør vi ingenting, misser vi chancen for at høste den fulde gevinst af den investering, vi har lavet i vedvarende energi, mener Dansk Energi.

Danmark og andre europæiske lande kan være på vej mod flere strømafbrydelser. Årsagen er pensionsmodne kraftværker og en elpris, der er så lav, at det ikke kan drive nye investeringer. For at undgå situationen skal forsyningssikkerhed belønnes. Sådan lyder en af konklusionerne i rapporten World Energy Outlook 2014, som bliver præsenteret i dag i København af Fatih Birol, cheføkonom i Det Internationale Energiagentur, IEA.

Kredsen af partier bag energiforliget har i dag aftalt at begrænse opsætningen af solceller i Danmark i de kommende år. En eksplosion i den opsatte kapacitet over det seneste halvanden års tid har gjort det nødvendigt med flere ændringer i solcelleloven. De politiske valg er truffet for at begrænse provenutabet for staten og PSO-betalingen for elkunderne, efterhånden som solcellerne er dukket op rundt om i det danske landskab.

Partierne bag energiforliget er nu enige om en ny ordning for solceller. Dansk Energi ser positivt på, at der kommer en ny ordning. Især den nye 500 MW-grænse for solcelleudbygningen betyder, at der er trukket en streg for, hvornår der igen skal ske noget politisk. De økonomiske udfordringer for elselskaberne ved solceller skal håndteres i det kommende eftersyn af reguleringen af elsektoren.

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard vil dække hullet i statskassen efter de seneste måneders solcelleudbygning ved blandt andet at ramme elselskaberne. Lars Aagaard, Dansk Energi er fuldstændig uforstående over for, at elselskaberne – som allerede har betydelige tab ved solcelleudbygningen – nu skal betale dobbelt.