Pressemeddelelser

Læs Dansk Energis pressemeddelelser

Når danske elproducenter vil sende el nedover grænsen til Tyskland, er kablet blokeret 86 procent af tiden. Den grænsebom tager energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) aktion på. Han vil rejse sagen over for den tyske energiminister, oplyser Lars Christian Lilleholt i sit første interview som minister med Nyhedsbladet Dansk Energi.

Energinet.dk og 41 ejere af 10 regionale eltransmissionsselskaber har indgået aftale om, at Energinet.dk overtager de regionale højspændingsnet i Danmark for en samlet købesum på 5,709 mia. kr. reguleret for nettogæld, arbejdskapital, skat, udbytte m.v.

Ejerne af landets ti regionale eltransmissionsselskaber indleder nu forhandlinger med statens transmissionsselskab, Energinet.dk, om salg af de regionale transmissionsnet.

Dansk Energi går foran i sit nye energipolitiske udspil – ”Energi til mere” – med ikke mindre end 41 anbefalinger til, hvordan dansk energipolitik kan se ud i det kommende årti...