Pressemeddelelser

Læs Dansk Energis pressemeddelelser

Varmepumper, elbiler og lastbiler, der kører på biogas. Sådan lyder den prisdygtige recept, der kan nå Danmarks EU-klimamål for 2030, og som kan fremtidssikre fødevareerhvervets konkurrenceevne. Det er budskabet på Landbrug & Fødevarer og Dansk Energis fælles klimakonference i dag.

Med regeringens finanslovsforslag forsømmer man muligheden for at virkeliggøre det politisk brede ønske om, at vi skal have et større brug af den stadigt grønnere strøm. Gør vi ingenting, misser vi chancen for at høste den fulde gevinst af den investering, vi har lavet i vedvarende energi, mener Dansk Energi.

Den grønne fond, som regeringen, SF og Enhedslisten har præsenteret i dag, kan åbne for flere energibesparelser, hvis den bygger videre på energiselskabernes erfaringer med milliardstore investeringer i besparelser. Dansk Energi opfordrer til, at man i kommende forhandlinger har blik for den grønne transport, og giver et klart signal om man politisk ønsker, at sektoren fortsat skal satse på el og brintbiler.

Den aftale, regeringen har indgået i dag, breder klimaindsatsen ud, så også biler, bønder og boliger skal bidrage. Det er nødvendigt for at nå det ambitiøse reduktionsmål på 40 procent. Hvis det mål skal nås, kræver det en ambitiøs forsknings- og udviklingspolitik, mens klimarådet bør orientere sig mod erhvervslivet for at få optimal effekt.

Trængselskommissionen fremlagde i dag sit idékatalog, der skal bidrage til at løse trængselsproblemerne i hovedstadsområdet. Kataloget indeholder mange gode initiativer, som i en overgangsperiode kan udnyttes endnu mere, mener Dansk Elbil Alliance. Lær af Norge, lyder rådet.