Pressemeddelelser

Læs Dansk Energis pressemeddelelser

Varmepumper, elbiler og lastbiler, der kører på biogas. Sådan lyder den prisdygtige recept, der kan nå Danmarks EU-klimamål for 2030, og som kan fremtidssikre fødevareerhvervets konkurrenceevne. Det er budskabet på Landbrug & Fødevarer og Dansk Energis fælles klimakonference i dag.

Med regeringens finanslovsforslag forsømmer man muligheden for at virkeliggøre det politisk brede ønske om, at vi skal have et større brug af den stadigt grønnere strøm. Gør vi ingenting, misser vi chancen for at høste den fulde gevinst af den investering, vi har lavet i vedvarende energi, mener Dansk Energi.

Mere og mere af vores strøm kommer fra vindmøller. Det betyder, at brugen af el i transport og varme er afgørende for, at vi får rykket ved Danmarks afhængighed af fossile brændsler. Derfor er det godt nyt, at SF, Enhedslisten og regeringen nu øremærker 55,2 mio. kroner til at få gang i energieffektive varmepumper i fjernvarmen. Det skaber både fornuftige varmepriser for 11.000 danskerne og værdi af vores vindmøllestrøm, mener Dansk Energi.

Det politiske ønske om at bruge den stadigt grønnere el i vores opvarmning bliver kvalt i afgifter. Derfor er det ikke attraktivt for fjernvarmeværker at installere store varmepumper. Nye tal viser, at de store varmepumper halter langt bagefter forventningerne. Uden en ændring af afgifterne vil det politiske mål om at bruge el til varme næppe blive indfriet.

Den aftale, regeringen har indgået i dag, breder klimaindsatsen ud, så også biler, bønder og boliger skal bidrage. Det er nødvendigt for at nå det ambitiøse reduktionsmål på 40 procent. Hvis det mål skal nås, kræver det en ambitiøs forsknings- og udviklingspolitik, mens klimarådet bør orientere sig mod erhvervslivet for at få optimal effekt.