Uddannelse

Dansk Energi udvikler og afholder uddannelser, kurser, temadage og seminarer målrettet energisektoren.

 

30aug

Elmålerens funktionalitet og grundlæggende egenskaber

Få styr på din måleteori og fjernaflæste måleres funktionalitet. På dette kursus får du en gennemgang af den grundlæggende teori og teknik, der ligger bag måle- og målerteknik for el-energi.

Læs mere
 

5sep

Kabelsøgning og kabelfejllokalisering med kabelsøger

Arbejder du med kabelsøgning og -fejllokalisering? Vi har et kursus til dig – både som ny eller øvet kabelfejlfinder – som fokuserer på anvendelsen af kabelsøgeren til kabelsøgning og -fejllokalisering på uskærmede stikledninger, forsyningskabler og kabler i gadebelysning. Den viden, du får opbygget på kurset, kan også bruges til at finde kappefejl på mellemspændings PEX kabler.

Læs mere
 Kabelarbejde

Brug dine ELFAS data til Asset Management

I fremtiden bliver der stillet større krav til at opretholde leveringssikkerheden i distributionsnettet. På kurset giver vi dig et værktøj til bedre at forstå dine fejl- og afbrudstal fra ELFAS og bruge dem til projektering, planlægning, drift og vedligehold af distributionsnettet i en Asset Management sammenhæng.

Læs mere
 

Udførelse af elforsyningsanlæg

Sikre elanlæg i det offentlige rum. Transformerstationer, kabelskabe, kabler og andre elanlæg i det offentlige rum skal sikres, så personer ikke kommer til skade.

Læs mere
 

Udbud i forsyningssektoren for praktikere – lovlighed og godt købmandskab

De nye forsyningsudbudsregler udfordrer indkøberne i forsyningssektoren men åbner samtidig op for endnu smidigere indkøb for den, der tør. Samtidig er bevågenheden om indkøb i forsyningssektoren steget med opmærksomheden på de nye regelsæt og selskabernes konsolideringer med større enkeltudbud til følge. På dette heldagskursus gennemfører Dansk Energi i samarbejde med PUBLICURE Advokatfirma et praktisk orienteret kursus i udbudsretten. Det overordnede sigte er at klæde deltagerne på med et overblik over reglerne og give meget konkrete redskaber, som optimerer udbudsprocessen og letter hverdagen.

Læs mere