Dialogmøde om multiforsyning

Hvor ligger gevinsterne i multiforsyning? Og hvor er barriererne og mulighederne for at høste gevinsterne?

Konsulenthuset Qvartz har analyseret muligheder og barrierer og vil præsentere sine konklusioner som afsæt for et dialogmøde om multiforsyning.
Tre virksomheder vil være cases fra virkeligheden, mens energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt vil give sit syn på muligheder og barrierer.

Arrangementet finder sted den 4. maj fra 9.15 til 12.30 hos Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K.

9.15
Indskrivning og kaffe

9.30-9.45
Velkomst – Hvorfor dialog om MULTIFORSYNING?
v. Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi (bekræftet)

9.45-10.20
MULTIFORSYNING – En strategisk manøvremulighed i strukturudvikling af den danske forsyningssektor?
v. Thomas Arentsen, seniorpartner QVARTZ (bekræftet)
+ spørgsmål fra salen

10.20-11.00
Tre cases
Bump på vejen mod integration i MULTIFORSYNING
v. Rasmus Christensen, adm. dir. BEOF (bekræftet)

En købers kvaler
v. Anders J. Banke, adm. dir. SEF (bekræftet)

Multiforsyning i Praksis
v. Charles Nielsen, direktør for infrastruktur, EWII

11.00-11.20
MULTIFORSYNING – Et ekstra ben i Forsyningsstrategien?
v. energi, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt (bekræftet)

11.20-11.50
PANELDISKUSSION – Hvordan overkommer vi barrierer og høster strukturelle synergier?

  • Rasmus S. Christensen, adm. dir. BEOF
  • Anders J. Banke, adm. dir. SEF
  • Charles Nielsen, direktør for infrastruktur, EWII
  • Lars Aagaard, adm. dir. Dansk Energi
  • Jens Joel, energiordfører, S
  • Ordstyrer: Eva Tingkær, kommunikationschef, Dansk Energi

11.50-12.00
Afrunding

12.00-12.30
Sandwich og snak