Informationsmøde om ny økonomisk regulering af elnetselskaber

Den nye indtægtsrammeregulering vil medføre ændrede arbejdsgange og en ny måde at tænke på i elnetselskaberne. Få et overblik over, hvad vi endnu ved om de nye rammer på Dansk Energis informationsmøder i juni.

De danske elnetselskaber står fra den 1. januar 2018 over for helt nye økonomiske rammevilkår. Men loven er kun lige ved at blive vedtaget, og de medfølgende bekendtgørelser kendes endnu ikke. Energitilsynet vil derfor ikke kunne nå at udmelde de fremtidige indtægtsrammer til netselskaberne inden, vi tager hul på det første år under den nye regulering. Det stiller store krav til selskabernes egne opgørelser og fremskrivninger.

For at bidrage mest muligt hertil inviterer Dansk Energi netselskaberne til informationsmøde om det, vi endnu ved om de fremtidige vilkår. Du vil bl.a. få et overblik over det nye koncept, indtægtsrammens opbygning og elementer samt hvad, du skal være særligt opmærksom på i forbindelse med overgangen til den nye regulering.

Early birds vil have mulighed for at snuppe sig et rundstykke, inden programmet går i gang.

Arrangementet er gratis og forbeholdt Dansk Energis medlemmer. Det henvender sig primært til økonomiansvarlige og -medarbejdere, der arbejder med den regulerede økonomi.