ArrangementEnergimærker

Temamøde om ny energispareaftale

Dansk Energi inviterer til formiddagsmøde for aktører og rådgivere, der agerer i energispare-markedet. På mødet informerer vi om den nye energispareaftale, der danner rammerne for energiselskabernes energispare-forpligtelse frem mod 2020.

Energistyrelsen vil gennemgå de nye retningslinjer med særligt fokus på opgørelsesmetoder, skærpede dokumentationskrav samt de nye krav til kvalitetssikring.

Derudover vil du høre om energiselskabernes vurdering af hvilke konsekvenser, den nye aftale vil få for samarbejdet med aktører.

Vi holder to halvdagsmøder – et i Jylland den 1. marts 2017 og et på Sjælland den 9. marts 2017. Begge dage i tidsrummet 9.00 til 12.30.

Program:

08.30    Registrering og morgenmad
09.00    Velkommen v. Dansk Energi
09.15     Gennemgang af energispareaftalen v. Energistyrelsen
10.45     Kort pause
10.55     Kvalitetssikringsmanual – hvad betyder det for aktøren? v. Dansk Energi/ekstern konsulent
11.25     Nye rammer set fra et energiselskab v. Dansk Energi
11.45     Spørgetid v. Energistyrelsen og Dansk Energi
12.30    Frokost og tak for i dag

Målgruppe: Aktører og rådgivere der agerer i energispare-markedet

Møder:

1. marts: Dansk Fjernvarme, Merkurvej 7, 6000 Kolding
9. marts: Dansk Energi, Vodroffsvej 59, 1900 Frederiksberg C