Hvad gør man, når kunderne ikke betaler? Har du brug for at kende reglerne for restanceproceduren for at kunne servicere jeres kunder? På kurset får du en vigtig baggrundsviden, som er en hjælp i dagligdagen til at håndtere komplicerede kundeforhold.

Læs mere

mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan 2018 feb
6

Er du ny i energibranchen og har brug for at forstå elmarkedet og det danske energisystem? Så kan du på én dag få den basale grundviden, så du kan få en god start i dit nye job. Er du leverandør til energibranchen er kurset en hurtig genvej til at lære dine kunders verden bedre at kende.

Læs mere

mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan 2018 feb
26

Det er på én gang spændende og udfordrende at være bestyrelsesmedlem. Ethvert bestyrelsesmedlem har ansvar for, hvad selskabet gør og kan blive stillet til ansvar, hvis der er problemer. Det er derfor vigtigt, at alle bestyrelsens medlemmer kender deres pligter og bidrager aktivt til bestyrelsens arbejde og løsningen af den fælles opgave.

Læs mere

mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan 2018 feb
4

På kurset får du en introduktion til engrosmarkedet for el. Vi fokuserer på det nordiske elmarked med et sideblik til integrationen af elmarkederne i Nordeuropa. Kurset er opdelt i 2 hovedemner, hvor vi går i dybden: Det fysiske elmarked og det finansielle elmarked.

Læs mere

mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan 2018 feb
14

Mange af dine kolleger er teknikere, men du er ikke. På dette kursus for administrative medarbejdere i energibranchen gennemgår vi nogle af de ord og begreber, f.eks. forsyningssikkerhed, kilowatt timer, datahub, engrosmodel, som du hører over skrivebordet og i kantinen. Altså grundlæggende viden – på et forståeligt dansk - om elteknik.

Læs mere

mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan 2018 feb
6