Mange af dine kolleger er teknikere, men du er ikke. På dette kursus for administrative medarbejdere i energibranchen gennemgår vi nogle af de ord og begreber, f.eks. forsyningssikkerhed, kilowatt timer, datahub, engrosmodel, som du hører over skrivebordet og i kantinen. Altså grundlæggende viden – på et forståeligt dansk - om elteknik.

Læs mere

okt nov dec jan 2017 feb mar apr maj jun jul aug sep
6

På kurset får du en forståelse af og et overblik over engrosmarkedet for el. Kurset fokuserer på det nordiske elmarked med et sideblik til integrationen af elmarkederne i Nordeuropa og er opdelt i 2 hovedemner: Det fysiske elmarked og det finansielle elmarked.

Hvad gør man, når kunderne ikke betaler? Har du brug for at kende reglerne for restanceproceduren for at kunne servicere jeres kunder? På kurset får du en vigtig baggrundsviden, som er en hjælp i dagligdagen til at håndtere komplicerede kundeforhold.

Læs mere

okt nov dec jan 2017 feb mar apr maj jun jul aug sep
11

Elkunder i dagens Danmark bliver stillet over for mange valg. Disse mange valg udspringer af elforsyningsvirksomhedernes kerneydelse – nemlig strøm i kontakten hos kunden.

Kurset i leveringsforhold er for dig, der er kundeservicemedarbejder