Temadag om ny økonomisk regulering af elnetselskaber

Arbejder du med den økonomiske regulering af elnetselskaber? – Så er denne temadag om de markant ændrede rammer fra og med 2018 måske noget for dig.

Den 1. januar 2018 træder en helt ny økonomisk regulering af de danske elnetselskaber i kraft. Den nye lov blev vedtaget i juni, men det er endnu usikkert, hvordan den konkret bliver implementeret, herunder hvad der kommer af nye modeller, datakrav mv.
 
Derfor afholder Dansk Energi en temadag, som giver et overblik over en række af mekanismerne i den nye regulering, og som også sigter på at give selskaberne informationer og inspiration til redskaber, som kan hjælpe med at håndtere den betydelige usikkerhed i overgangsperioden.
 
På temadagen præsenterer myndighederne først perspektivet med den nye regulering, og der dykkes herefter ned i en række af mekanismerne bag beregningen af den nye indtægtsramme, ligesom de regnskabsmæssige konsekvenser berøres. Endvidere vil redskaber til den praktiske forberedelse på de nye rammer som nævnt blive præsenteret, herunder indtægtsrammefremskrivninger, forventninger til datakrav i forbindelse med benchmarkingen og erfaringer med, hvordan selskaberne i praksis arbejder med den nye regulering.
 
Der tages forbehold for justeringer af programmet.
 
Temadagen vil være rettet mod økonomiansvarlige og -medarbejdere i elnetselskaber, men indholdet er relevant for alle, der arbejder med den praktiske implementering af den nye regulering, herunder myndigheder og revisorer.

 

Tilmelding

Deltager: