Temadag om fleksibelt elforbrug

Kender virksomhederne til fleksible elprodukter med varierende priser? Virksomheder, der bruger meget el, og som har mulighed for at flytte sit forbrug fra tidspunkter, hvor elprisen er høj til tidpunkter, hvor elprisen er lav, kan spare penge på elregningen. Hvad er besparelsespotentialet, og hvad er risikoen? Hvad er der af muligheder på elmarkedet?

Elprisen udgør en stor del af omkostningerne i den elintensive industri og andre større elforbrugere. Der er derfor penge at spare ved at blive mere energieffektive, men også ved at finde ud af, hvordan det bedst kan betale sig for virksomheden at indkøbe el.

Nogle virksomheder kan spare penge på elregningen ved at flytte dele af forbruget til tidspunkter, hvor elprisen er lav, fx ved at købe el til priser som følger spotmarkedet frem for fastprisaftaler. Det er storforbrugerne, der har disse muligheder, dvs. virksomheder med et elforbrug på mere end 100 MWh/år, som bliver timeafregnet. Fleksible elprodukter hænger ofte sammen med en højere risiko. Det er ikke alle storforbrugere, der er opmærksomme på de muligheder, der er i dag.

Det er et marked i udvikling, hvor en aggregator kan være en ny spiller på elmarkedet. Aggregatoren vil kunne samle mange mindre kunders forbrug til en volumen, der gør det muligt for aggregatoren at handle fleksibelt og variabelt som storforbruger. Det kan betyde, at der er et alternativt elprodukt på vej til de mindre elforbrugere via aggregatoren.

På temadagen får du et overblik over markedet og mulighederne i dag samt nye tiltag, der ser ud til at være på vej i årene der kommer.

Målgruppen for temadagen er storforbrugere af el, industri, kommuner, detailhandel, vandforsyning (vand og spildevand), elhandlere og andre med interesse for elmarkedet.