Tema- og ERFA-dag om IT-beredskab

Den 1. juli 2017 træder nye myndighedskrav om IT-beredskab i forsyningskritiske IT-systemer i kraft. Bliv opdateret om de nye krav og få et godt indblik i bekendtgørelsen, som er på trapperne.

Frem til d. 14. februar var udkast til bekendtgørelse i høring. Endelig ordlyd af bekendtgørelsen var annonceret til primo/medio marts, men lader stadig vente på sig.

På denne tema- og ERFA-dag vil Dansk Energi orientere om de (forventede) kommende myndighedskrav. Vi vil i fællesskab dykke ned i bekendtgørelsens ordlyd, paragraffer og afsnit, og derigennem skabe mere klarhed over de krav og opgaver som virksomhederne – net-selskaber, produktionsvirksomheder og produktionsbalanceansvarlige – vil skulle leve op til.

Foruden de kommende krav til IT-beredskabet, vil der blive trukket paralleller til den eksisterende beredskabsbekendtgørelse om beredskab i elsektoren (BEK1024) samt til ISO27000-standarderne og mulige synergi i forhold til den kommende implementering af EU-persondataforordningen.

Målgruppe:

Dagen henvender sig primært til IT-ansvarlige og beredskabskoordinatorer, som vil skulle samarbejde om at efterleve kravene. Ledelsesrepræsentanter (fx net-chefer, driftsledere m.fl.) kan endvidere bruge dagen til at skabe sig et overblik over kommende (forventede) krav.

Dagen igennem vil der blive lagt op til dialog mellem kollegaer i branchen. Der bliver således rig lejlighed til at drøfte og viden-dele om de kommende krav, og hvordan I som virksomhed kan efterleve kravene i praksis.

Arrangementet er et brancheinternt arrangement forbeholdt medlemmer af Dansk Energi.