Udbud i forsyningssektoren for praktikere – lovlighed og godt købmandskab

De nye forsyningsudbudsregler udfordrer indkøberne i forsyningssektoren men åbner samtidig op for endnu smidigere indkøb for den, der tør. Samtidig er bevågenheden om indkøb i forsyningssektoren steget med opmærksomheden på de nye regelsæt og selskabernes konsolideringer med større enkeltudbud til følge. På dette heldagskursus gennemfører Dansk Energi i samarbejde med PUBLICURE Advokatfirma et praktisk orienteret kursus i udbudsretten. Det overordnede sigte er at klæde deltagerne på med et overblik over reglerne og give meget konkrete redskaber, som optimerer udbudsprocessen og letter hverdagen.

Vi vil blandt andet berøre emner som:

(a) Er der overhovedet udbudspligt? Hvornår kan udbud lovligt undlades?

(b) Samspil mellem regelsæt: Udbudslovens og Tilbudslovens betydning

(c) Forudgående markedsdialog: Hvor meget må man tale med markedet inden et egentligt udbud?

(d) Er der smartere indkøbsprocedurer end de gængse? Dynamiske indkøbssystemer, elektroniske auktioner?

(e) Udvælgelse og ESPD: Hvordan håndterer vi det – og nemmest?

(f) Tildelingskriteriet: Hvad kan og skal man skrive? Og hvornår er hvilket kriterium bedst?

(g) Forhandlinger: Hvad er de retlige rammer og best practice?

(h) Underretning, krisehåndtering, aktindsigt og klage

(i) Efterfølgende ændringer af kontrakter uden udbud – hvor langt kan man gå?

Målgruppe: Ansatte i forsyningssektoren, der beskæftiger sig med offentlige indkøb, både ordregiver og tilbudsgiver.

 Vi udbyder kurset i samarbejde med PUBLICURE Advokatfirma. Hvis du deltager i kurset, får du mulighed for at avende PUBLICURE Advokatfirmas udbudshotline uden beregning.

Tilmelding

Deltager: