Lovregulering af energivirksomheder

Det årlige energiretsseminar finder sted den 7. og 8. marts 2017 på Hesselet i Nyborg. Seminaret henvender sig til dig, der arbejder professionelt med regulering af energisektoren.

Vi tilstræber, at seminaret holdes på et højt fagligt niveau, og at vi berører emner, der har faglig, juridisk og almen interesse inden for et bredt område af energiforsyning og energiret.

Som altid vil der være indlæg ved advokater, konsulenter og faglige medarbejdere med kompetence inden for de behandlede emner.

Seminaret er et fagligt mødested, hvor vi ikke varetager nogens særlige interesser, men har en konstruktiv og udbytterig faglig debat.

Vel mødt til et par interessante og udbytterige dage, hvor du har god mulighed for sparring med kolleger i energibranchen, og hvor du kan få indblik i andre spændende områder, end dem du arbejder med til hverdag.

Målgruppe: Alle der arbejder professionelt med regulering af energisektoren.