Lovregulering af energivirksomheder

Er du interesseret i hvad der sker på energiområdet, kan det årlige energiretsseminar være noget for dig.

Dansk Energi afholder hvert år et to dages energiretsseminar, som sætter fokus på forskellige og højrelevante emner på tværs af energiområdet. Det næste seminar finder sted den 6. og 7. marts 2018 på Hesselet i Nyborg.

Seminaret er relevant for dig, der arbejder professionelt med regulering af energisektoren. Seminaret holdes på et højt fagligt niveau, og vi kommer ind på emner, der er oppe i tiden og har faglig, juridisk og almen interesse inden for et bredt område af energiforsyning og energiret.

Vi får indlæg fra advokater, konsulenter og faglige medarbejdere med særlig kompetence inden for energiområdet.

Seminaret er et fagligt mødested, hvor vi ikke varetager nogens særlige interesser, men har en konstruktiv og udbytterig faglig debat.

Vel mødt til et par interessante og udbytterige dage, hvor du har god mulighed for sparring med kolleger i energibranchen, og hvor du kan få indblik i andre spændende områder, end dem du arbejder med til hverdag.

Programmet for seminaret fastlægges og offentliggøres i løbet af efteråret 2017.

Målgruppe : Alle der arbejder professionelt med regulering af energisektoren.

Tilmelding

Deltager: