Kabelgravearbejde

Gæsteprincippet og vejmyndighedens mulighed for at opkræve betaling

På kurset får du en gennemgang af den nyeste retspraksis inden for reglerne om elanlæg på fremmed grund med særligt fokus på ledningsplacering og gæsteprincippets betydning for ledningsejeres planlægning af netudbygning og håndtering af sager om kabellægning.

Gæsteprincippet er en dynamisk størrelse, der er i løbende udvikling. Efter Højesterets afgørelse i Vintapperrampesagen er det blevet tydeligere, hvad princippet nærmere går ud på.

På kurset kommer vi ind på alle aspekter af gæsteprincippet, herunder mulighederne for at fravige gæsteprincippet. Spørgsmålet om betydningen af udbetalt kompensation samt lovbestemmelsen om gæsteprincippet i den nye Vejlovs § 77 behandles også.

Undervisningen vil være dialogbaseret, og der vil være gode muligheder for at drøfte konkrete erfaringer og udfordringer.

Underviser er advokat Anders Valentiner-Branth, der er partner hos Nielsen Nørager Advokatpartnerskab . Anders har mange års erfaring med behandling af sager om gæsteprincippet.


Målgruppe: Alle, der beskæftiger sig med elforsyningens infrastruktur, herunder planlægning af netudbygninger og håndtering af sager om kabellægning.

Tilmelding

Deltager: